PREXELENT™-teknologia torjuu haitallisia mikrobeja

Tule mukaan tekemään maailmasta hygieenisempi!

Uutisia suomeksi | April 27, 2020

Antimikrobisia muoveja on kehitetty pitkään tavoitteena ratkaista vakavia ongelmia esimerkiksi terveydenhuollon ja elintarvikkeiden hygieniassa. Premixin kehittämä ja patentoima PREXELENT™ -antimikrobiteknologia katsoo tilannetta uudesta näkökulmasta ja avaa suomalaisille yrityksille huikeita uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Mistä PREXELENT™-teknologiassa on kysymys, miten sitä valmistetaan, mikä on sen perusta ja mikä on sen merkitys? Mikä tekee teknologiasta vallankumouksellisen?

PREXELENT-Antimicrobial-granules

Lyhyesti sanoen PREXELENT™ on uusi aktiivinen antimikrobiteknologia, joka yhdistää antimikrobisen aktiiviaineen ja muovin uudenlaiseksi materiaaliksi. Teknologian toimivuus mikrobeja vastaan on todennettu kattavasti ulkopuolisilla tutkimuslaitoksilla teetetyissä testeissä ja mittauksissa.

PREXELENT™-teknologian suuri yhteiskunnallinen ja käytännöllinen arvo on siinä, että se edistää puhtautta ja vähentää haitallisten mikrobien aiheuttamia ongelmia ja uhkia. Teknologia on nopeasti hyödynnettävissä maltillisin kustannuksin, sillä se soveltuu suoraan kestomuovien tyypillisille työstömenetelmille ja olemassa oleviin tuotantolaitteisiin ja -prosesseihin.

Antimikrobinen aktiiviaine suoraan muoviin ja hallitusti vapaaksi

Teknisesti ilmaistuna PREXELENT™ tarkoittaa uutta niin sanotun sulasekoituksen menetelmää, jossa antimikrobinen aktiiviaine sekoitetaan suoraan muoviin. Tätä materiaalia Premixin asiakkaat voivat jatkotyöstää erilaisiin muotoihin aivan kuten muovia yleensäkin, muun muassa ruiskuvalamalla tai ekstruusiolla.

Olennaista PREXELENT™-teknologiassa on valitun aktiiviaineen hallittu vapautuminen muovin pinnalle, jossa sen vaikutus on suurin. Vapautumista voidaan säädellä sekä ajallisesti että määrällisesti sovelluksen tarpeiden mukaan. Mikrobeja torjuvat ominaisuudet aktivoituvat esimerkiksi kosteuden tai nesteen vaikutuksesta.

Lähtökohtana pihka

PREXELENT Pine tree resin active agent Prexelent technology PremixPrexelent-teknologian innoittajana on toiminut kotimainen luonnontuote, pihka. Pihkan antimikrobiset ominaisuudet on tunnettu vuosituhansia, ja sen hyödyt ja vaikutusmekanismi todistettiin tieteellisesti 2000-luvun alussa. Lääketieteen tohtori Arno Sipposen vuonna 2013 julkaistu väitöstutkimus osoitti, että pihka tuhoaa mikrobeja ja estää niiden kasvua.

Pihkan antibakteerisuus perustuu sen sisältämiin hartsihappoihin, jotka tuhoavat bakteerien soluseinämää tai haittaavat energianmuodostusta. Hartsihapot ovat antibakteerisia , ja tehoavat muun muassa MRSA-, , streptococcus pneumoniae-, escheria coli- ja salmonella enterica – ja listeriabakteereita vastaan.

Nykyään Premixin tuotepäällikkönä työskentelevä tekniikan tohtori Ville Mylläri testasi pihkan seostamista suoraan kestomuoviin Tekesin Challenge Finland -projektissa vuonna 2016. Prexelent syntyi, kun tutkimustulokset yhdistettiin Premixin kykyyn valmistaa uudenlaisia muoveja.

Jo aikaisemmin pihkan antimikrobisia ominaisuuksia on yritetty hyödyntää, mutta yleensä pyrkimällä imeyttämään pihkaa polymeeristen tuotteiden pintaan tai rakenteeseen. PREXELENT™-teknologiassa sen sijaan seostetaan pihka suoraan muoviin siten, että se nousee pintaan vaikuttamaan halutulla nopeudella. PREXELENT™-teknologiassa hyödynnetään sellutehtaan sivuvirtojen mäntyöljyä, eli toisin sanoen PREXELENT™ avaa tilaisuuden jalostaa sivutuotteesta hyödyllisiä ja arvokkaita lopputuotteita. Lisäksi pihkan sijasta aktiiviaineena voidaan käyttää monia muitakin luonnosta löytyviä suoja-aineita samoin kuin keinotekoisia raaka-aineita, kuten säilöntäaineita.

Pihkan korkean, n. 230 asteen hajoamislämpötilan vuoksi se soveltuu aktiiviaineeksi yleisimpiin muoveihin, joiden sulamispiste on matalampi. Näitä ovat PE-, PP-, PA- ja PLA-muovit sekä tärkkelyspohjaiset biomuovit. Korkean sulamispisteen tekniset- ja erikoismuovit kuten PET- tai PEEK edellyttävät muuta aktiiviainetta.

Käyttökohteita alkutuotannosta elintarvikkeisiin ja terveydenhuoltoon

PREXELENT™-teknologialla on mahdollisuudet tulla laajamittaiseen käyttöön monissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, joissa yhteinen nimittäjä on tarve torjua haitallisia mikrobeja. Erilaisilla aktiiviaineiden ja välittäjämateriaalien yhdistelmillä voidaan kehittää täsmäratkaisuja eri käyttökohteisiin.

Suuri sovellusalue on ravinnontuotannon arvoketju, jossa PREXELENT™ voi edistää globaalien ongelmien ratkaisua parantamalla turvallisuutta alkutuotannossa, parantamalla säilyvyyttä ja pienentämällä hävikkiä. Kiinnostavia sovelluskohteita ovat myös puhtautta edellyttävät tilat ja toiminnot esimerkiksi terveydenhuollossa.

Todennäköisimmin PREXELENT™-teknologian ensimmäiset kaupalliset sovellukset liittyvät alkutuotantoon. Esimerkiksi rehupakkauksissa tai vaikka maatalouskenkien pohjien materiaalissa PREXELENT™ voi torjua homeiden tai salmonellan aiheuttamia haittoja ja hävikkiä sekä vähentää tarvetta käyttää antibiootteja ja ympäristölle haitallisia aineita.

Nopea hyödynnettävyys – teollisen mittakaavan kehitysprojekteja käyntiin

PREXELENT-Antimicrobial-granules-factory

PREXELENT™-teknologian merkittävä valtti ja etu valmistajien kannalta on nopea hyödynnettävyys. Teknologia soveltuu suoraan kestomuovien tyypillisille työstömenetelmille, olemassa oleviin tuotantolaitteisiin ja -prosesseihin. Siksi käyttöönoton vaatimat investoinnit ovat kohtuullisia.

Patentoitu PREXELENT™-antimikrobiteknologia on kypsä soveltavaan jatkokehitykseen kohti uusia vientituotteita. Siksi Premix kutsuu nyt Suomesta eri toimialoilta yhteistyökumppaneita, jotka näkevät PREXELENT™-teknologian ominaisuuksien tuovan lisäarvoa omille tuotteilleen ja mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan sekä haluavat käynnistää teollisen mittakaavan kehitysprojekteja kanssamme.

Maailmanlaajuinen kaupallinen menestys PREXELENT™-teknologian avulla ja Premixin kanssa yhteistyössä on suomalaisten yritysten käden ulottuvilla.

Kiinnostaako sinun yritystäsi liittyä edelläkävijöiden ja ensimmäisten hyödyntäjien joukkoon? Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai lue lisää teknologiasta!

Share the joy

Interested?

Contact us with your request, and we will be in touch with you promptly!